Overdenkingen

Overdenkingen van onze voormalige predikant dr. Pieter Korbee (oktober 2012 – januari 2021)

Wat doet een predikant op de kansel? Of – als er geen kansel is – wat doet hij achter een lessenaar?
Wat doe ik eigenlijk?
Het is meer dan een overweging houden.

Er worden gebeden uitgesproken, er worden liederen aangekondigd en gezongen.
Ik roep de naam van God aan.
Dit is iets buitengewoon zeldzaams in onze wereld.

rob-kaptein-kleurrijk-pinksteren-1Waarom doe ik dit?

Heel kort gezegd: om met de aanwezige kerkgangers de diepere lagen van de ziel, het innerlijk af te tasten, daar waar we God ontmoeten.

Daarom is voor mij een overweging niet alleen maar een overdenking, iets van het hoofd, een uitwisseling van argumenten.
Wat ik probeer is om de mensen in de kerkdienst, inclusief mijzelf, dichter te brengen bij wat ons ten diepste voedt en levend houdt. Dit is het geheim dat we in de kerkdienst vieren.
Ik zou het ook anders kunnen zeggen, maar zo is het goed.

Overdenkingen, preken, het zijn beladen termen. Ik bedoel ermee dat niet alleen het verstand wordt aangesproken, maar vooral het gemoed, de ziel. Ik kan dit niet anders doen dan door mijn eigen innerlijk te laten spreken. Of mij dit lukt is natuurlijk de vraag. Het is mijn intentie.

Moet ik nu deze preken op de website te zetten? Zulke lappen tekst. Een preek moet je horen. Maar een preek op de website kan ook nieuwsgierigheid oproepen. Dat alleen zou al mooi zijn.

U vindt hier een jaargang van de overdenkingen die door mij in de gemeente zijn gehouden. Een preek erbij is een preek eraf. Natuurlijk altijd: zo ongeveer.

Met een hartelijke groet,

Pieter Korbee

‘Het zaad in de aarde’, afscheidsdienst ds. Pieter Korbee, 31 januari 2021

‘Een nieuw begin’, 10 januari 2021

‘Het licht schijnt in de duisternis’, kerstmis, 25 december 2020

Intrede-preek Pieter Korbee, thema: over preken en ‘volmaakt’ zijn, 14 oktober 2012

‘Licht’, herdenking van de overledenen, 22 november 2020

‘Bij ikonen’, 8 november 2020

‘Ongemak’, korte overweging bij de oogstdienst op 11 oktober 2020

‘De gelijkenis van het vragen’, 13 september 2020

‘Geloof en vreugde’, 9 augustus 2020

‘Goeden en bozen’, 12 juli 2020, eerste viering na de coronastilte

‘Gelukkig de mens?’, online-viering, 21 juni 2020

‘De berg op, groeien naar humaniteit’, 8 maart 2020

‘Lieve mensen’, 9 februari 2020

‘De grootheid van de mens’, 19 januari 2020

‘Een opdracht’, eindejaar, 29 december 2019

‘Een kring van licht’, kerstviering, 25 december 2019

‘Verwachting’, vierde adventszondag, 22 december 2019

‘Een moreel kompas’, tweede adventszondag, 8 december 2019