Overdenkingen

Na 12 juli - toen er weer kerkdiensten in de remonstrantse kerk gehouden werden - worden de overdenkingen weer op de website gepubliceerd. In de periode voor 12 juli zijn wel wekelijks korte meditaties aan de gemeenteleden verstuurd. De tekst van de online-dienst van 21 juni is eveneens op de website opgenomen.

 

Wat doet een predikant op de kansel? Of – als er geen kansel is – wat doet hij achter een lessenaar?
Wat doe ik eigenlijk?
Het is meer dan een overweging houden.

Er worden gebeden uitgesproken, er worden liederen aangekondigd en gezongen.
Ik roep de naam van God aan.
Dit is iets buitengewoon zeldzaams in onze wereld.

rob-kaptein-kleurrijk-pinksteren-1Waarom doe ik dit?

Heel kort gezegd: om met de aanwezige kerkgangers de diepere lagen van de ziel, het innerlijk af te tasten, daar waar we God ontmoeten.

Daarom is voor mij een overweging niet alleen maar een overdenking, iets van het hoofd, een uitwisseling van argumenten.
Wat ik probeer is om de mensen in de kerkdienst, inclusief mijzelf, dichter te brengen bij wat ons ten diepste voedt en levend houdt. Dit is het geheim dat we in de kerkdienst vieren.
Ik zou het ook anders kunnen zeggen, maar zo is het goed.

Overdenkingen, preken, het zijn beladen termen. Ik bedoel ermee dat niet alleen het verstand wordt aangesproken, maar vooral het gemoed, de ziel. Ik kan dit niet anders doen dan door mijn eigen innerlijk te laten spreken. Of mij dit lukt is natuurlijk de vraag. Het is mijn intentie.

Moet ik nu deze preken op de website te zetten? Zulke lappen tekst. Een preek moet je horen. Maar een preek op de website kan ook nieuwsgierigheid oproepen. Dat alleen zou al mooi zijn.

U vindt hier een jaargang van de overdenkingen die door mij in de gemeente zijn gehouden. Een preek erbij is een preek eraf. Natuurlijk altijd: zo ongeveer.

Met een hartelijke groet,

Pieter Korbee

 

‘Bij ikonen’, 8 november 2020

‘De gelijkenis van het vragen’, 13 september 2020

‘Geloof en vreugde’, 9 augustus 2020

‘Goeden en bozen’, 12 juli 2020, eerste viering na de coronastilte

‘Gelukkig de mens?’, online-viering, 21 juni 2020

‘De berg op, groeien naar humaniteit’, 8 maart 2020

‘Lieve mensen’, 9 februari 2020

‘De grootheid van de mens’, 19 januari 2020

‘Een opdracht’, eindejaar, 29 december 2019

‘Een kring van licht’, kerstviering, 25 december 2019

‘Verwachting’, vierde adventszondag, 22 december 2019

‘Een moreel kompas’, tweede adventszondag, 8 december 2019

‘Wat we elkaar doorgeven’, herdenking van de overledenen, 24 november 2019

‘Wat ons beweegt en gaande houdt’20 oktober 2019

‘De akker ligt er stil bij’, korte overweging bij de oogstdienst, 13 oktober 2019

‘Waar ik me thuis voel’, startzondag 8 september 2019

‘Die moeilijke beloften’, 11 augustus 2019

‘De kracht van het innerlijk’23 juni 2019

‘Het lam van God’, 12 mei 2019

‘De schrik van de paasmorgen’, Pasen, 21 april 2019

‘Tegenstrijdige gevoelens en een nieuw verbond’, Witte Donderdag, 18 april 2019

‘De gelaagdheid van een feest’, overdenking gehouden te Vlaardingen, Palmpasen, 14 april 2019