Overdenkingen

Wat doet een predikant op de kansel? Of – als er geen kansel is – wat doet hij achter een lessenaar?
Wat doe ik eigenlijk?
Het is meer dan een overweging houden.

Er worden gebeden uitgesproken, er worden liederen aangekondigd en gezongen.
Ik roep de naam van God aan.
Dit is iets buitengewoon zeldzaams in onze wereld.

rob-kaptein-kleurrijk-pinksteren-1Waarom doe ik dit?

Heel kort gezegd: om met de aanwezige kerkgangers de diepere lagen van de ziel, het innerlijk af te tasten, daar waar we God ontmoeten.

Daarom is voor mij een overweging niet alleen maar een overdenking, iets van het hoofd, een uitwisseling van argumenten.
Wat ik probeer is om de mensen in de kerkdienst, inclusief mijzelf, dichter te brengen bij wat ons ten diepste voedt en levend houdt. Dit is het geheim dat we in de kerkdienst vieren.
Ik zou het ook anders kunnen zeggen, maar zo is het goed.

Overdenkingen, preken, het zijn beladen termen. Ik bedoel ermee dat niet alleen het verstand wordt aangesproken, maar vooral het gemoed, de ziel. Ik kan dit niet anders doen dan door mijn eigen innerlijk te laten spreken. Of mij dit lukt is natuurlijk de vraag. Het is mijn intentie.

Moet ik nu deze preken op de website te zetten? Zulke lappen tekst. Een preek moet je horen. Maar een preek op de website kan ook nieuwsgierigheid oproepen. Dat alleen zou al mooi zijn.

U vindt hier een jaargang van de overdenkingen die door mij in de gemeente zijn gehouden. Een preek erbij is een preek eraf. Natuurlijk altijd: zo ongeveer.

Met een hartelijke groet,

Pieter Korbee

 

‘Waar ik me thuis voel’, startzondag 8 september 2019

‘Die moeilijke beloften’, 11 augustus 2019

‘De kracht van het innerlijk’23 juni 2019

‘Het lam van God’, 12 mei 2019

‘De schrik van de paasmorgen’, Pasen, 21 april 2019

‘Tegenstrijdige gevoelens en een nieuw verbond’, Witte Donderdag, 18 april 2019

‘De gelaagdheid van een feest’, overdenking gehouden te Vlaardingen, Palmpasen, 14 april 2019

‘Afstand doen van uiterlijke zekerheden’, 10 maart 2019

‘Opnieuw geboren worden?, 10 februari 2019

‘Bewaren van een geheim’, overdenking gehouden te Leiden, 20 januari 2019

‘Verhef uw hart’, 13 januari 2019

‘Twee manieren van koningschap en een nieuw jaar’, 30 december 2018

‘In excelsis gloria’, Kerstviering, 25 december 2018

‘Twee visies op toekomst’, 4e adventszondag, korte overweging – zangdienst, 23 december 2018

‘De geest’, 2e adventszondag, adventsmaaltijd, 9 december 2018

‘Leven vanuit genade’, herdenking van de overledenen, 25 november 2018

‘Hoe eenvoudig grote dromen kunnen zijn’, 11 november 2018

‘Waarom gaat het? Gerechtigheid – liefde’, 21 oktober 2018

‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben’, korte overweging bij de oogstdienst op 14 oktober 2018