Contact

 • Kerk Remonstrantse Gemeente Alkmaar: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, 072-511 23 07 (alleen bereikbaar als er iemand in het gebouw is)
 • Predikant: ds. Gerdienke Ubels 06-1905 0046 ubelsg@xs4all.nl
 • Voorzitter kerkenraad: mevr. J. Lawant, 072-562 1806, jebbylawant@gmail.com
 • Secretaris: dhr. F. van der Veen 072-515 5699, f.vanderveen@upcmail.nl
 • Penningmeester: dhr. P. Buren, 072-515 3978,
  pieterburen@planet.nl.
  Bankreknr. t.n.v. Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL40 ABNA 0589 2257 58
 • Algemeen e-mailadres van de gemeente: alkmaar.remonstranten@gmail.com
 • Verhuur: dhr. P. Bas, tel: , e-mail: verhuurremkerkalkmaar@planet.nl

Routebeschrijving:

Voor een routebeschrijving klik hier

Bezichtigen kerkgebouw:

 •  Tijdens het ‘kaasmarkt-seizoen’ van april tot begin september op vrijdag van 10.30-13.30 uur
 • Op Monumentendag de 2e zaterdag van september van 10-17 uur
 • Op afspraak: zie hierboven bij verhuur

cover4

Aquarellen en foto’s:
De reproducties van de aquarellen op deze website zijn van Rob Kaptein, e-mail: rjkaptein@yahoo.com en van Frans van Hoeken.
Foto’s op de website zijn van Eric Minten, met het oog op Alkmaar,
en van Arjan Bronkhorst; zie van hem het schitterende fotoboek Kerkinterieurs in Nederland

Bovendien is geput uit afbeeldingen van de collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam (publiek domein)