Contact

  • Kerk Remonstrantse Gemeente Alkmaar: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, 072-511 23 07 (alleen bereikbaar als er iemand in het gebouw is)
  • Algemeen e-mailadres van de gemeente: alkmaar.remonstranten@gmail.com
  • Bankreknr. t.n.v. Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL40 ABNA 0589 2257 58
  • Voor gegevens van de kerkenraadsleden, zie De leden van de kerkenraad

Verhuur

Voor het huren van de kerk kunt u contact opnemen met Joke of Rinus Warmenhoven. Telefoonnumers 06 3925 5869 of 06 2266 8076. U kunt ook een e-mail sturen aan schuilkerkhuren@gmail.com.

Routebeschrijving:

Voor een routebeschrijving klik hier

Bezichtigen kerkgebouw:

  •  Tijdens het ‘kaasmarkt-seizoen’ van april tot begin september op vrijdag van 10.30-13.30 uur
  • Op Monumentendag de 2e zaterdag van september van 10-17 uur
  • Op afspraak: zie hierboven bij verhuur
cover4

Aquarellen en foto’s:
De reproducties van de aquarellen op deze website zijn van Rob Kaptein, e-mail: rjkaptein@yahoo.com en van Frans van Hoeken.
Foto’s op de website zijn van Eric Minten, met het oog op Alkmaar,
en van Arjan Bronkhorst; zie van hem het schitterende fotoboek Kerkinterieurs in Nederland

Bovendien is geput uit afbeeldingen van de collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam (publiek domein)