De leden van de kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente.DSC00794
Algemeen e-mailadres: alkmaar.remonstranten@gmail.com

Op dit moment maken deel uit van de kerkenraad:

  • Pieter Buren, penningmeester, 072 515 3978; pieterburen@planet.nl
  • Ineke de Jonge, contact met gastpredikanten en predikantenrooster, 06 2007 3435; inekedejonge47@gmail.com
  • Jebby Lawant, verhuur,  072 562 1806; jebbylawant@gmail.com
  • Annemieke van Lon, voorzitter, 06 3094 8449; jmavanlon@gmail.com
  • Freek van der Veen, secretaris, 072 515 5699; f.vanderveen@upcmail.nl