De leden van de kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente.DSC00794
Algemeen e-mailadres: alkmaar.remonstranten@gmail.com

Op dit moment maken deel uit van de kerkenraad:

  • Paul Bas, verantwoordelijk voor de verhuur van de kerk, 072 520 2208; paul.bas@kpnmail.nl
  • Paula Boddaert, secretariaat, 072 581 3224; bodda41@hetnet.nl
  • Pieter Buren, penningmeester, verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de gemeente, 072 515 3978; pieterburen@planet.nl
  • Ineke de Jonge, 06 2007 3435; inekedejonge47@gmail.com
  • Marry Kloosterman, 072 564 1751; marry.kloosterman@gmail.com
  • Gerdienke Ubels, predikant, 06-1905 0046; ubelsg@xs4all.nl
  • Pauline van Veen, voorzitter, tel. 072 511 0868; e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl