De leden van de kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente.DSC00794
Algemeen e-mailadres: alkmaar.remonstranten@gmail.com

Op dit moment maken deel uit van de kerkenraad:

  • Paul Bas, coördinatie verhuur kerkgebouw, 072 520 2208; paul.bas@kpnmail.nl
  • Pieter Buren, penningmeester, 072 515 3978; pieterburen@planet.nl
  • Ineke de Jonge, contact met gastpredikanten en predikantenrooster, 06 2007 3435; inekedejonge47@gmail.com
  • Marry Kloosterman, contactledenwerk, 072 564 1751; marry.kloosterman@gmail.com
  • Jebby Lawant, voorzitter, 072 562 1806; jebbylawant@gmail.com
  • Gerdienke Ubels, predikant, 06-1905 0046; ubelsg@xs4all.nl
  • Freek van der Veen, secretaris, 072 515 5699; f.vanderveen@upcmail.nl