Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan een kerkelijke gemeenschap niet bestaan.

Regelmatig moet het koper worden gepoetst in de kerk, er wordt koffie na de dienst geschonken, het maandblad verzorgd, de website bijgehouden; de buitendag en de adventsmaaltijd moeten worden georganiseerd.lantaarnbuiten
Een heel belangrijke taak is de aanwezigheid bij de verhuur van de kerk en bij de openstelling van de kerk tijdens festiviteiten in de stad. Er zijn afgevaardigden naar de Alkmaarse Raad van Kerken, naar de ISBA – het interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar.  Er zijn ook taken waarvan we zouden wensen dat we meer mensen konden inzetten. We roeien met de riemen die we hebben. En we zijn blij zijn met alle inzet die getoond wordt.

Vanzelfsprekend, als u aan iets mee wilt doen, bent u welkom. Het is ook gezellig om met elkaar iets op te zetten.