Dopen, trouwen en rouwen

Dopen

Ouders die hun kind laten dopen geven uiting aan hun dankbaarheid voor het geschenk dat hun kind is. Zij nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind behoort door de doop tot de christelijke kerk.

Wie als kind gedoopt wordt is daardoor niet automatisch lid van de Remonstrantse gemeente. Remonstranten kennen geen doopleden. Ieder kind heeft er recht op deze keuze later zelf te maken. Volwassenen maken bij hun doop wel deze keuze; zij kunnen dan lid of vriend worden van de Remonstrantse gemeente.

Meer informatie over dopen vindt u via de knop wiki op deze site, en dan rituelen.

Indien u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wilt  ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de predikant.

De doop wordt in een aantal gesprekken met de predikant voorbereid.

Trouwen

De inzegening van een huwelijk vindt doorgaans in een aparte kerkdienst plaats. In deze diensten waar een intensieve voorbereiding aan vooraf gaat, is alle ruimte voor de inbreng van diegenen die hun verbintenis willen laten zegenen. De Remonstrantse Broederschap was het eerste kerkgenootschap dat ook mensen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid bood van de inzegening van hun levensverbintenis. Nu wordt dit breed aanvaard.

Wilt u meer weten over een huwelijksinzegening in de Remonstrantse kerk dan kunt u contact opnemen met de predikant.

Onze kerk is ook beschikbaar als trouwlocatie voor het sluiten van het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wilt u alleen voor deze burgerlijke huwelijkssluiting gebruik maken van de kerkruimte, dan kunt u contact opnemen met Elisabeth en Richard Halewijn.

Uitvaart

Een uitvaartdienst vereist een zorgvuldige voorbereiding. Deze moet wel in een kort tijdsbestek plaatsvinden. Een dergelijke plechtigheid kan in de kerk plaatsvinden. Als dit gebeurt, kan zij de vorm hebben van een kerkdienst, maar noodzakelijk is dit niet.

De Remonstrantse gemeente wil u zo goed mogelijk bijstaan, als u voor de opgave gesteld wordt om zo’n plechtigheid vorm te geven. Als u daaraan behoefte hebt, kunt u altijd contact opnemen met de predikant van de gemeente.