Dopen, trouwen en rouwen

Dopen

Ouders die hun kind laten dopen geven uiting aan hun dankbaarheid voor het geschenk dat hun kind is. Zij nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind behoort door de doop, zoals Remonstranten zeggen, tot de algemene kerk van Christus.

Wie als kind gedoopt wordt is daarom niet vanzelf lid geworden van de Remonstrantse Broederschap. Remonstranten kennen geen doopleden. Ieder kind heeft er recht op deze keuze later zelf te maken. De doop is er uitdrukking van dat God zich over een mens ontfermt.

Volwassenen maken bij hun doop wel deze keuze.

Indien u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wenst te ontvangen, dan kunt u contact op met de predikant.

De doop wordt in een aantal gesprekken met de predikant voorbereid.

Trouwen

oostindische-kersDe inzegening van een huwelijk vindt doorgaans in een aparte kerkdienst plaats. 
In deze diensten waar een intensieve voorbereiding aan voorafgaat, is alle ruimte voor de inbreng van diegenen die hun verbintenis willen laten zegenen.
 De Remonstrantse Broederschap was het eerste kerkgenootschap dat ook mensen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid bood van de inzegening van hun levensverbintenis. Nu wordt dit breed aanvaard.

Wilt u meer weten over trouwen in de Remonstrantse kerk dan kunt u contact opnemen met de predikant. Wilt u alleen voor uw trouwdag gebruik maken van de kerkruimte dan kunt u contact opnemen met Sia van Waveren.

Uitvaart

Een uitvaartdienst vereist een zorgvuldige voorbereiding. Deze moet wel in een kort tijdsbestek plaatsvinden.
 Een dergelijke plechtigheid kan in de kerk plaatsvinden.
 Als dit gebeurt, kan zij de vorm hebben van een kerkdienst, maar noodzakelijk is dit niet.

De Remonstrantse gemeente wil, als u voor de opgave gesteld wordt om zo’n plechtigheid vorm te geven, u zo goed mogelijk bijstaan.
 U kunt te allen tijd contact opnemen met de predikant van de gemeente.