Voorjaarslezingen 2023

(On)geduld in Tijden van Verontrusting

 De remonstrantse gemeente Alkmaar zet in 2023 met een nieuwe lezingenreeks haar traditie voort. Drie voorjaarslezingen in onze kleine monumentale schuilkerk die de actuele spanningsvelden van onze tijd verkennen. We leven in tijden van onrust en verontrusting. Samenleving en politiek worden geconfronteerd met een stapeling van crisissen die niemand onberoerd laten. Klimaatcrisis, oorlog in Europa, stikstofcrisis, stagnerende woningbouw, ongekende inflatie, groeiende armoede, gebrek aan inclusiviteit. Onvrede en ongeduld zijn overal te beluisteren. De weg van het democratische gesprek lijkt steeds moeilijker begaanbaar. Het echte gesprek legt het soms af tegen vastzitten in eigen gelijk, tegen beschuldigingen, tegen onmacht. Wat is er misgegaan, hoe zijn we hier gekomen en wat doen we om oplossingen te vinden, of in ieder geval het gesprek daarover te blijven voeren? Doen we genoeg, doen we het goede, en wat is dan goed, en hebben we nog genoeg tijd? Is er behoefte aan meer Heilige Onrust over alles wat fout gaat, of moeten we juist de Deugd van het Geduld opnieuw leren beoefenen?

In de voorjaarsserie zullen drie sprekers hun perspectief geven op waar we zijn, wat ons te doen staat en hoe we daarover met elkaar in gesprek kunnen zijn. We gaan op zoek naar bronnen om de uitdagingen van ons tijdsgewricht het hoofd te bieden.

    Drie inspirerende sprekers:

  • Stevo Akkerman (18 februari)Wat is dan goed?
  • Welmoed Vlieger (25 maart)Innerlijkheid en Politiek
  • Chris Doude van Troostwijk (15 april)Verkommerde politiek en de deugd van het geduld

Update 31 maart: voor de lezing van Prof. Chris Doude van Troosrtwijk zijn nog plaatsen beschikbaar.

Meer informatie over de sprekers en de lezingen? Klik hier.