Kerkdiensten

Voor de kerkdiensten tijdens de komende maanden kunt u het submenu ‘Overzicht kerkdiensten’ gebruiken.

Gewoonlijk begint de dienst om 10.15 uur.
Op de eerste zondag van de maand is er meestal geen dienst. Dan worden in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, de zogenaamde oecumenische ‘Laatdiensten’ gehouden: aanvang 11.00 uur. Zie: laatdiensten.nl

Op de derde zondag van de maand worden in onze kerk de vieringen Op Adem komen’ gehouden. Om 10.45 uur wordt met de begeleidende zanggroep nieuwe liederen geoefend. De dienst begint om 11.00 uur.

Na afloop van elke dienst is er gelegenheid om gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken.