Op adem komen

 

Op adem

is een initiatief van mensen van verschillende kerkelijke komaf en van de remonstrantse gemeente. Met deze meditatieve vieringen willen zij een open huis bieden voor kerkgangers en voorbijgangers, voor ieder die geboeid wordt door verhalen, poëzie, muziek en Gods mysterie daarin.

Oude en nieuwe geluiden klinken samen.  Zij versterken elkaar als stemmen van een enkel koor.
Er wordt naar een goede balans gezocht van gezongen en gesproken woorden.Schuilkerk_Foto_Eric_Minten1505

Zo kunnen momenten van rust, inkeer en wakkerheid ontstaan. Het leven van iedere dag mag even worden losgelaten om dan weer te worden opgepakt.

Vanaf september 2016 vinden deze vieringen plaats elke derde zondag van de maand.
Zij worden begeleid door een zanggroep onder leiding van Connie Kriek.

 

Tijd:          Vanaf 10.45 uur inzingen en stilte. Aanvang van de viering 11.00 uur
Plaats:      Remonstrantse schuilkerk, Fnidsen 33 – 37, Alkmaar