Samenwerking met andere kerken

Wat wij doen

Op deze pagina’s vindt u een aantal activiteiten. Maar lang niet alles wat we doen staat hier. De belangrijkste activiteit wordt niet genoemd. Dit zijn de kerkdiensten. Deze vindt u in de rubriek hiernaast. Ook niet alles wordt genoemd. Vaak gaat het om incidentele activiteiten. Er kan gedacht worden aan de adventsmaaltijd of een ontbijt op Paasmorgen, een koffie- en thee-uur voor vrijwilligers, aan bijeenkomsten voor nieuwe leden en vrienden. Maar ook is er een avondbijeenkomst in de Pinksterweek. Deze avond wordt samen met de Alkmaarse Raad van Kerken georganiseerd.

De Remonstranten in Alkmaar zoeken een balans tussen eigen activiteiten en samenwerking met andere kerken. Veel van onze activiteiten staan open voor anderen. We doen dit heel bewust, als aanbod aan de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan de kerkdiensten ‘Op adem komen’, aan de voorjaarsserie, de najaarsactiviteit, remonstrantse lezingen of toneel.

Samenwerkingvogel

De gemeente werkt  met andere kerken samen in de Alkmaarse Raad van Kerken (de ARK). Eén keer per jaar wordt een oecumenische dienst gehouden op de zondag na Pinksteren. De website van de ARK is: alkmaarseraadvankerken.nl

Met de Doopsgezinde en de Evangelisch-Lutherse gemeente bestaat een nauwere samenwerking.  In het vroege najaar houden wij samen een oogstdienst.
De website van de Doopsgezinde gemeente vindt u onder doopsgezind-alkmaar.nl

Met enkele voorgangers in Alkmaar worden op de derde zondag van de maand de vieringen‘Op adem komen’ gehouden. Zie daarvoor elders op deze website. Op de eerste zondag van de maand vinden vaak in de Luthersekerk aan de Oudegracht 187 de zogenaamde Laatdiensten plaats. Zie hiervoor: laatdiensten.nl

Diaconaal participeren wij in het ISBA-de Zwaan. ISBA staat voor Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar. Het ISBA stelt zich tot doel om de materiële situatie te verbeteren van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt of dreigen te raken. Zie: dezwaan-alkmaar.nl/inloophuis-open-kerk/15-isba