Welkom

Welkom bij de Remonstrantse Gemeente Alkmaar.

Wij vormen een vrijzinnige gemeenschap waarin openheid en vrijheid in het geloof centraal staan.
Eén van de mooiste uitingen daarvan is de geloofsbelijdenis die in 2006 door de Remonstranten is aanvaard. Maar vanzelfsprekend geldt dat iedere uiting van geloof heel persoonlijk is. Ieder mag daarvoor eigen woorden vinden.

In Alkmaar komen wij bijeen in een meer dan 350 jaar oud kerkje met een prachtig orgel.Schuilkerk_Foto_Eric_Minten1503
Het is een schuilkerk achter de huizen verborgen in een van de oudste straatjes van de stad.
In de kerk ligt nog steeds zand op de vloer, een oude gewoonte.

Naast de zondagse dienst die wij graag met anderen delen – zie daarvoor het initiatief Op adem komen – worden andere activiteiten georganiseerd.

Ook deze zijn, naar goed remonstrants gebruik, toegankelijk voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. We kennen een lezingencyclus, de voorjaarsserie, die breed bezocht wordt. Sinds kort wordt tweemaal per maand een stiltemeditatie gehouden op woensdagavond. Er zijn twee gesprekskringen.
Over deze activiteiten wordt u elders op de website geïnformeerd.

Wij ontmoeten u graag in onze diensten.


naamloos-4345 kopie

 

Onze predikant is sinds 1 oktober 2012:
Dr Pieter Korbee, tel 06 301 936 26
e-mail: pkorbee@ziggo.nl
Meer over onze predikant