De voormalige predikant

Pieter Korbee werd op 14 oktober 2012 bevestigd tot predikant van de Remonstrantse gemeente Alkmaar en nam afscheid op 31 januari 2021 i.v.m. emeritaat.

Hij heeft in de jaren zeventig theologie gestudeerd. Zijn belangstelling was gericht op de godsdienst­filo­sofie. Na zijn studie is hij een onderzoek begonnen naar het werk van de joodse filosoof Salomon Maimon (1754 – 1800). Tegelijkertijd nam hij de verzorgende taak in het gezin op zich. Hij is getrouwd en heeft drie nu volwassen kinderen.
Het onderzoek leidde in 2003 tot de afronding van zijn dissertatie aan de universiteit Leiden.

naamloos-4345 kopie Na deze periode heeft Pieter Korbee trainingen en scholingen gevolgd buiten de kerkelijke wereld. Twee namen die van betekenis voor hem zijn geworden zijn die van Piet Weisfelt  en Paul Carter. Weisfelt – een uitnemend trainer – brengt zijn leerlingen in contact met hun door opvoeding en cultuur gevormde gedragspatronen. Hij leert hen door ervaringsoefeningen om in contact te komen met wat hij ziet als de kern van de menselijke persoonlijkheid: het beleven van liefde. Carter legt in zijn trainingen nadruk op diepe ontspanning.  Daardoor komen mensen dichter bij zichzelf, bij hun innerlijke verlangens en hun idealen. Beide opleiders staan in de traditie van de humanistische psychologie.

Deze trainingen brachten ds Korbee terug bij het praktische deel van de theologische studie.  Nu aan het Remonstrants Seminarium. Hij studeerde in 2010 af en werd als proponent van de Remonstrantse Broederschap bevestigd.

Ds Korbee beschouwt de vertolking van de geestelijke traditie van het christendom als de grote uitdaging in deze seculiere tijd. Van oudsher vormen twee pijlers de kern van deze traditie: de kerkdienst en de persoonlijke ontmoeting. Zij vormen de kern van zijn werk.
U kunt hem spreken door een afspraak te maken, tel. 06 301 936 26 of per e-mail: pkorbee@ziggo.nl.

Op deze website staan de overdenkingen die ds Korbee het afgelopen jaar in Alkmaar heeft gehouden. U mag daarvan gebruik maken, hoe en zoveel u wilt. Privacy heeft toch niet tot doel ons af te schermen van de bronnen waaruit we leven?