De gelijkenis van het vragen, 13 september 2020

De overdenking van deze zondag zal worden opgenomen in een boekje dat ds. Koen Holtzapffel (Rotterdam) voorbereidt. Hij heeft zijn studieverlof gewijd aan een studie van de parabels in het Nieuwe Testament. In dit boekje verschijnen mede een aantal preken over een van de gelijkenissen van remonstrantse collega’s. Dit is de reden om dit keer af te zien van de publicatie van de overdenking op de website. Alleen als de tekst in het boek nog ingrijpend wordt gewijzigd zal de preek hier op de website worden opgenomen zoals hij is gehouden.

De tekst kan wel worden toegezonden aan wie daarvoor belangstelling heeft.

Daarvoor graag een e-mail aan: pkorbee@ziggo.nl.