Inspiratie

14 maart 2020

Een stille zondag in de veertigdagentijd

Zondag 15 maart 2020. Het is vreemd om de komende zondagen niet in de kerk te kunnen doorbrengen. Zou dit ooit eerder zijn gebeurd? Afgelopen zondag heb ik – naar aanleiding van de oorlog tussen Syrië en Turkije en de vluchtelingenstroom richting de Griekse grens – gezegd dat het bidden mij daardoor vergaat. Wat kun.. Lees verder

10 februari 2020

Een psalm bij een zaligspreking in een psalm

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Psalm 84: 4   Een huis Heb jij een huis waarin je goed wonen kunt? Heb je een keuken voor de afwas, Een wc om alles wat vuil is door te spoelen? Heb jij een plaatsje waar je stil.. Lees verder

25 november 2019

Een psalm bij een zaligspreking

    Zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Gelukkig zijn zij. De aarde, van generatie op generatie doorgegeven, zomaar voor niets. We ontvangen haar van wie ons zijn voorgegaan. De aarde, de erfenis waarvan wij leven, het kapitaal waarvan wij genieten. Ze brengt geen rente op, maar voedsel en leven; ze is de grond, een bodem.. Lees verder

20 maart 2019

Stiltemeditatie 20 maart 2019

Stilte en gebed. Voordat we gaan bidden laten we een stilte vallen. Misschien ook, voordat we iets wezenlijks gaan zeggen laten we een stilte vallen. We laten de stilte vallen om de aandacht te richten. Dan kan gezegd worden wat er gezegd moet worden. Deze stilte is wezenlijk. Grote redenaars laten een stilte vallen. Daarmee.. Lees verder

12 december 2018

Kerstfeest

Hoe diep verankerd is het kerstfeest in het christendom? Heel diep zou je zeggen. We kunnen ons het kerkelijk leven niet voorstellen zonder. Ik ben het hiermee eens, maar met een kanttekening. De afgelopen weken is in de najaarslezingen stilgestaan bij het Marcusevangelie. Hierin geen kerstverhalen. Ook Maria, de moeder van Jezus, vervult een andere.. Lees verder

11 december 2018

‘Een moreel kompas’, 2e adventszondag, 8 december 2019

In de donkerste maand van het jaar maken wij ons op voor het kerstfeest. Het feest van het licht. Het feest van lichtjes, van kaarsjes, al dan niet echt. De tijd van het jaar nodigt ons daartoe uit. Hoe meer we het donker ingaan – en nu ook de regen – des te groter het.. Lees verder