14 maart 2020

Een stille zondag in de veertigdagentijd

Geschreven door Pieter Korbee

Zondag 15 maart 2020.

Het is vreemd om de komende zondagen niet in de kerk te kunnen doorbrengen. Zou dit ooit eerder zijn gebeurd?

Afgelopen zondag heb ik – naar aanleiding van de oorlog tussen Syrië en Turkije en de vluchtelingenstroom richting de Griekse grens – gezegd dat het bidden mij daardoor vergaat. Wat kun je nog in het gebed zeggen als je jaar in, jaar uit voor het Syrische volk hebt gebeden? Je kunt alleen maar uitroepen ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt ge me verlaten’. Deze uitroep is de kern van de veertigdagentijd, voorafgaand aan het Paasfeest. Het is van toepassing op het lijden van het Syrische volk. Het is ook van toepassing op de vluchtelingen in de Griekse kampen. Op de kinderen die er leven zonder ouders. En het Paasfeest is nog zover weg.

In deze veertigdagentijd komen we niet als gemeente bij elkaar. Het is een stille tijd geworden. Een tijd van inkeer. Een tijd waarin je noodgedwongen nu alleen bent, soms met je partner, of met je gezin. Maar anders dan gewoon. En niet vrijwillig, je hebt er niet voor gekozen. Wat kun je dan doen?

Je kunt een kaars aansteken, zomaar op een zondagochtend. De brandende vlam zal niet de kamer verlichten. Daarin is al zoveel voorjaarslicht aanwezig. Maar de vlam kan je wel tot stilte uitnodigen, tot meditatie, een gebed. Een gebed nadat het bidden je vergaan is. Opnieuw bidden. Nieuw bidden. Je kunt in de vlam zien en de woorden die diep in je leven tot uiting laten komen. De vlam, het vuur van de hoop. Mijmerend voor die kaars kun je de hoop oproepen die in je leeft. Beseffen dat je niet alleen bent, dat die hoop met je is.

En je kunt je gedachten laten gaan over de mensen in die kampen, en zeggen dat het godgeklaagd is dat zij zich in die omstandigheden bevinden, Godgeklaagd. En je kunt een gebed uitspreken.

Op die eerste zondag in de veertigdagentijd waarin we niet in de kerk samen kunnen komen. Waarin je alleen kunt zijn met die kaars en met het gebed dat in je opwelt.

Pieter Korbee
Predikant van de remonstrantse gemeente Alkmaar

Gerelateerd