Vertrouwenspersonen

Gezien het solitaire karakter van het uitvoeren van de werkzaamheden door de predikant en kerkenraad, zijn er een aantal vertrouwenspersonen beschikbaar.  De vertrouwenspersoon kan de predikant of de kerkenraad in brede zin adviseren in geval van (dreigend) meningsverschil of conflict, hoe te handelen en welke stappen volgordelijk te zetten alvorens de kwestie formeel wordt voorgelegd aan de taakgroep P&G.

De heer J. Hendriks (hendriks.locht@planet.nl) en mevrouw G.J. de Meijer (g.j.demeijer@kpnplanet.nl) zijn beschikbaar als vertrouwenspersoon.

Zij zullen, indien gewenst en met toestemming van de partijen, verslag uitbrengen aan de personeelsadviseur.