Seminarium

seminarium

Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan terecht bij het Remonstrants Seminarium. Sinds 1634 verzorgt het Seminarium de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap. Met ingang van 2013 is het Seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het is onderdeel van het Arminius Instituut. Johan Roeland is Universitair Hoofddocent.  Het seminarium heeft een eigen bestuur: het Curatorium.