Voorjaarslezingen 2019

‘het wonder van het goede’

Ieder mens krijgt in het leven te maken met goed en kwaad. Ontmoetingen en gebeurtenissen die je goed of kwaad doen. Ze kunnen je zomaar overkomen. Het gaat om heel dagelijkse ervaringen. Goed en kwaad lijken dan diep geworteld in het menselijke bestaan. Allebei. Hoe gemeen kunnen mensen niet doen en hoe gewelddadig? Geweld kan zelfs een gevoel van triomf geven. Dan lijken goed en kwaad beide een plaats te hebben in de menselijke ziel. Grote denkers worstelen daarmee. Maken goed en kwaad evenwaardig deel uit van het mens-zijn? 

Toch is er een drang om zich tot het goede te keren, welke naam dit ook heeft; om zich daardoor te laten vervullen, het wonder daarvan te ervaren. Wie het goede ervaart voelt zich als een hernieuwd mens. Wanneer het uitblijft wordt het gemist. Is er dan toch een rangorde tussen beide, tussen goed en kwaad? 

 

Zaterdag 16 maart 2019
De lege plaats van God
door Ger Groot

Ger Groot heeft een prachtig boek geschreven: De geest uit de fles. Daarin geeft hij een schets van de ontwikkeling van het denken van de mens over zichzelf. De mens is als een tovenaarsleerling. Hij verdrijft God uit zijn denken, maar het vergaat hem slecht als hij zelf die plaats inneemt. Ger Groot beschouwt het als een uitdaging voor de filosofie om de dood van God te accepteren, maar diens leeggevallen plaats bewust leeg te laten. Maar is dit alleen een uitdaging voor de filosofie? Waaraan oriënteren we ons dan wanneer het kwaad van menselijke handelen en geweld over ons komt? Komt hier het goede in zicht? Zelfs het wonder ervan wanneer zich dit voordoet? Kortom, is over de lege plaats die God nalaat meer te zeggen?

Ger Groot schrijft voor NRC-Handelsblad en Trouw. Hij is schrijver van wijsgerige boeken en heeft een groot aantal functies vervuld: docent filosofie, vertaler, redacteur van Letter en Geest (Trouw), bijzonder hoogleraar ‘Filosofie en literatuur’.

 

Zaterdag 30 maart 2019
Leven zonder waarom
door Welmoed Vlieger

Waarom doe ik dingen? Ik doe het omdat ik niet anders kan, het welt op uit een bestaansgrond. Ik leef vanuit iets dat mij draagt.

Meister Eckhart heeft een diepe indruk gemaakt op Welmoed Vlieger. Bij Eckhart vindt zij een vertrouwensvolle overgave aan een onkenbare en onnoembare godheid, voorbij God. Een bron. Je mag ergens van overstromen. Er valt je iets toe. Bij het zo beleven van de werkelijkheid wordt ruimte gemaakt om in ontvankelijkheid te leven.

Biedt een dergelijke visie richting wanneer menselijk geweld en mismanagement aan de orde van de dag zijn? Komt er iets van het goede in zicht?

Welmoed Vlieger heeft twee studies afgerond: godsdienstwetenschap en filosofie. Zij is nu werkzaam aan een promotieonderzoek ‘innerlijkheid en politiek’; Welmoed Vlieger is columnist bij het dagblad Trouw.

 

Zaterdag 13 april 2019
De wonderen van de wereld
door Laurens ten Kate

Wonderen hebben te maken met hoe mensen zich werelden scheppen: werelden van verbeelding, aldus Laurens ten Kate. Deze beelden zijn niet minder ‘echt’ dan de materiële wereld. Dit stelt ons voor de vraag hoe religie in de 21ste eeuw werkt. Of ze, en zo ja op welke wijze, de weg wijst naar een nieuw denken over goed en kwaad.

Laurens ten Kate is hoogleraar Vrijzinnige religie en humanisme aan de Universiteit voor humanistiek.

 

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijk lunch
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of 072 – 5612443