Voorjaarslezingen 2024

 Lezingencyclus over het thema ‘Ruim denken’

Wat betekent het om met elkaar de aarde te delen? Geven we elkaar wel genoeg ruimte? Hoeveel ruimte moet je elkaar eigenlijk gunnen? Het zijn vragen die ons allemaal aangaan en waarover de Remonstrantse kerk in Alkmaar dit voorjaar een drietal lezingen organiseert, voor iedereen die ook met die vragen zit.

In de politiek betekent ‘ruim denken’ dat je ruimte maakt voor meerstemmigheid. Ruim denken raakt ook aan de fysieke ruimte, met spanningsvelden tussen de agrarische sector, de natuur en ruimte voor nieuwe woningen. En er zit ook een spirituele dimensie aan: hoeveel ruimte zit er in onze geest?

Deze vragen, en ook het thema “Ruim denken” zijn opgeworpen door Marjan Slob, Denker des Vaderlands sinds 2023 en tot voorjaar 2025. Zij is dan ook de eerste spreker in onze serie. De twee andere sprekers, journalist Janneke Juffermans en hoofddocent aan het Remonstrants Seminarium, Johan Roeland, sluiten bij dit thema aan en gaan in op respectievelijk de fysieke ruimte van onze natuur en onze spirituele ruimte.

Drie inspirerende sprekers:

  • Marjan Slob: Ruimte oor meerstemmigheid (9 maart)
  • Janneke Juffermans: Onze natuur (23 maart)
  • Johan Roeland: De tranen van Barbie: menswording in een positiviteitscultuur (6 april)

Meer informatie vindt u in het informatieblad.