23 januari 2020

‘Lef om met lege handen te staan’

Geschreven door Pieter Korbee

Ervaringen van leegte zijn maar al te menselijk. Voorbeelden te over. Het is ook heel menselijk om zulke ervaringen weg te drukken. Ze worden als bedreigend ervaren. Thom Geurts vertelt daarvan in een interview in Trouw. We bezweren de leegte met dingen die we kunnen kopen. We zien ons leven, zegt hij, als iets dat maakbaar is en dat we in eigen hand kunnen houden. Want we moeten toch zelf zin aan ons leven geven, wordt gezegd? Thom Geurts is iemand die deze leegte serieus wil nemen. Hij wijst haar niet af, maar omarmt haar. ‘De leegte hoort bij me’. ‘Ik wil oog in oog durven staan met de leegte’. Hij spreekt dan van het lef om met lege handen te staan. Hierin ziet hij de kern van religie. Zij geeft geen antwoorden, maar houdt onze levensvragen open.

De serie voorjaarslezingen 2020 gaat op dit thema in. Thom Geurts is bereid gevonden het onderwerp uit te werken. Marjoleine de Vos en Pieter Korbee zullen in de lezingen hun visie op deze vragen geven.

Zie voor een meer uitgebreide toelichting: voorjaarslezingen 2020

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072 – 5612443

Gerelateerd