Oecumenische dienst, Grote kerk, 11 uur

Datum 11 juni 2017
Tijd 11:00 uur
Locatie Grote Kerk

Onder auspiciën van de Alkmaarse Raad van Kerken wordt de jaarlijkse oecumenische dienst dit jaar gehouden in de Grote Kerk.

Voorgangers: Yvonne Bos (Luthers predikant), Marleen Kramer (coördinator inloophuis De Zwaan), Gonny Loman (pastor Laatdiensten)
Thema: Een groene kerk – een nieuw werk van Barmhartigheid: de zorg voor de aarde

Zie voor het programma van de Pinksterweek: https://alkmaar.remonstranten.nl/week-oecumene-2017/
en: https://alkmaarseraadvankerken.nl

Agenda