Week van de Oecumene 2017

Een groene kerk heeft vele kleuren

‘Een groene kerk heeft vele kleuren’ is het thema van de Week van de Oecumene 2017. Van zondag, 4 juni (1e Pinksterdag) t/m zaterdag, 10 juni zetten verschillende kerken in Alkmaar hun deuren open voor activiteiten rond duurzaamheid en aandacht voor de schepping, waarin wij leven. Iedere activiteit heeft een eigen vorm en insteek. Daardoor wordt een heel palet van verschillende kleuren zichtbaar.

Duurzaamheid en aandacht voor de aarde zijn actuele onderwerpen. Ook de christelijke kerken zijn hiermee bezig. Het feest van Pinksteren is het feest van de inspiratie en van de Heilige Geest. Een lied over deze geest zal de week begeleiden.

U bent welkom om de activiteiten te bezoeken en kunt op bijna iedere dag te gast zijn in een andere kerk. Voor sommige activiteiten vragen wij om aanmelding en een kleine financiële bijdrage. Andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.

De Week van de Oecumene wordt afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk – gezamenlijk van de kerken en van het internationale Orgelfestival Holland.

Overzicht activiteiten

Maandag, 5 juni: Een bezoek aan de hortus Alkmaar
13:30 – 17:00 uur

 Op maandagmiddag kunt u de Hortus Alkmaar bezoeken. Het adres is Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. U krijgt een rondleiding door de tuinen met uitleg bij de planten door de vrijwilligers van de Stichting Hortus Alkmaar. Daarvoor of daarna verzorgt Herman Lambrechts een korte lezing over vlinders en andere insecten.

Informatie: www.hortusalkmaar.nl
Aanmelding: Aanmelding tot 30 mei bij Verena Schulze 072 533 81 57 of info@alkmaarseraadvankerken.nl
Kosten: Entree Hortus incl. rondleiding: € 5,00 per persoon.

Woensdag, 7 juni 2017: Kinderen genieten van een High-Tea
14:00 – 15:30 uur

Kinderen genieten van een High-Tea bij het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2, Alkmaar-Noord (tegenover NS station Alkmaar-Noord). De kleur ‘Groen’ komt in ons eten vaak terug. Maar ook andere kleuren zijn lekker. Dat ontdek je als je samen bakt, kookt en eet. Het wordt zo een gezonde, lekkere High-Tea.

Informatie: www.legerdesheils.nl/korpsalkmaar
Aanmelding: Aanmelding uiterlijk 6 juni bij het Leger des Heils: 075 561 60 20
Kosten: Geen kosten

Woensdag, 7 juni 2017: Een middag in de Blije Mare
14:00 – 15:30 uur

 In het kerkcentrum ‘De Blije Mare’ zijn drie kerkgenootschappen thuis: de Rooms-Katholieke parochie, de Protestantse gemeente en de Evangelische Broedergemeente. Op woensdag organiseren zij samen een middag met dans, muziek, bezinning en nog veel meer.
Het adres is Kajakstraat 60 in Alkmaar-Noord, dichtbij het winkelcentrum ‘De Mare’.

Informatie: www.deblijemare.nl
Aanmelding; Geen aanmelding nodig
Kosten: Geen kosten

Donderdag, 8 juni 2017: Een ‘groene’ maaltijd en een lezing
18:00 / 19:00 – 20:30 uur

Een veelkleurige maaltijd met vergeten groenten om 18:00 uur, gemaakt door Petra Schreiber en Yvonne Bos en een lezing over ‘geloven in de bewaring van de schepping’ om 19:00 uur door Sandra van der Helm. Beide activiteiten vinden plaats in de Oud-Katholieke kerk, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar. Op deze avond worden lichaam en geest gevoed.

Informatie: http://alkmaar.okkn.nl
Aanmelding: Aanmelding voor de maaltijd t/m 4 juni bij Yvonne Bos 029968 3128 of info@alkmaarseraadvankerken.nl
Kosten: Een vrijwillige bijdrage 

Vrijdag, 9 juni 2017: Zingen van de schepping
19:30 – 21:00 uur

 Er bestaan vele liederen over de schepping en de natuur. Op vrijdag zingen wij enkele daarvan in de Lutherse kerk. De kerk vindt u aan de Oudegracht 187, 1811 CA Alkmaar.
De avond staat o.l.v Christiaan Winter, onder andere stadsbeiaardier van Alkmaar en organist/cantor in de Oude Kerk in Amsterdam.

Informatie: http://luthersekerkalkmaar.nl
Aanmelding: Geen aanmelding nodig
Kosten: Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Christiaan Winter (’s-Gravenhage, 1967) studeerde tussen 1985 en 1993 aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts Conservatorium. Naast kerkmuziek studeerde hij daar orgel bij onder meer Kees de Wijs, Kees van Houten en Reitze Smits en koordirectie bij Reinier Wakelkamp en Krijn Koetsveld. In 2004 vervolgde hij zijn muzikale opleiding bij Bernard Winsemius en Henk Verhoef aan de Nederlandse Beiaardschool, alwaar hij in 2007 de graad van Master of Music behaalde.

Christiaan Winter is sinds 1996 kerkmusicus van de Oude Kerk in Amsterdam. Daarnaast is hij dirigent van het Amsterdams vocaal ensemble Duodektet en het Vocaal Kerkmuziek Ensemble, bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek en Beiaard Centrum Nederland. Ook speelde hij als redactielid een prominente rol in de totstandkoming van het nieuwe liedboek voor de Protestantse Kerken. Sinds 2009 is Christiaan Winter stadsbeiaardier van Alkmaar.

Zaterdag, 10 juni 2017: Taizé – viering
19:30 – 21:00 uur

In de Oud-Katholieke kerk kunt u een meditatieve viering bezoeken, die geïnspireerd is door de liturgie en de liederen uit Taizé. Het adres is Nassaulaan 43 1516 GJ Alkmaar.

Informatie: www.taize-noord-holland.nl of www.pg-alkmaar.nl/zuid
Aanmelding: Geen aanmelding nodig
Kosten: Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Zondag, 11 juni 2017: Oecumenische viering in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar
11.00 – 12.30 uur

Zondag 11 juni, de zondag na Pinksteren is de jaarlijkse oecumenische dienst van de Alkmaarse Raad van Kerken, dit keer in samenwerking met de Laatdiensten en het Orgel Festival Holland. Deze kerkdienst is de afsluiting van de Week van de Oecumene.
Het thema is: Een groene kerk – een nieuw werk van Barmhartigheid: de zorg voor de aarde.

Voorgangers zijn:
Yvonne Bos, Luthers predikant,
Marleen Kramer, coördinator inloophuis De Zwaan
Gonny Loman, pastor Laatdiensten.

Het Laatkoor zingt o.l.v. Jelle Jan Klinkert
De organisten zijn: Frans Danksagmüller en Pieter Rynja

Informatie: www.laatdiensten.nl of www.orgelfestivalholland.nl
Aanmelding: Geen aanmelding nodig
Kosten: Collecte tijdens de kerkdienst