Lezingen voorjaarsserie 2020, Pieter Korbee (vervallen)

Datum 4 april 2020
Tijd 10:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

Pieter Korbee zal de serie voorjaarslezingen 2020 afsluiten.

Zaterdag 4 april 2020
Tussen twee vuren

door Pieter Korbee

‘De lege plaats van God’, zo luidde de titel van een van de lezingen van het afgelopen jaar. God is uit de geschiedenis van het westerse denken weggeschreven. Hij laat een lege plaats achter. Maar wee de samenleving waarin mensen deze leegte willen opvullen. Er is een schilderij dat deze leegte verbeeldt. Simeon de pilaarheilige van Carel Willink. Over dit schilderij wil Pieter Korbee iets zeggen. Maar ook wil hij een ouder beeld in herinnering roepen, een ets van Rembrandt, de verloren zoon. Op deze ets wordt anders dan op het gelijknamige schilderij van Rembrandt het gezicht van de jongen getoond. De wanhoop is daarvan af te lezen. De vader drukt hem tegen zich aan. Wanhoop en nabijheid. Hoe God terugkeert?

Pieter Korbee is predikant van de remonstrantse gemeente te Alkmaar. Hij heeft een proefschrift geschreven over het eerstelings geschrift van Salomon Maimon, een joods filosoof aan het einde van de 18e eeuw.

Voor opgave en verdere informatie zie: ‘Lef om met lege handen te staan’.

Agenda