Het lef om met lege handen te staan, Thom Geurts

Datum 7 maart 2020
Tijd 10:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33 - 37, Alkmaar

De eerste in de serie voorjaarslezingen wordt gegeven door Thom Geurts.

Zaterdag 7 maart 2020
Het lef om met lege handen te staan

door Thom Geurts

In de boekenkast van mijn stiefvader stond een geruststellend katholiek boek: ‘Het verlossende antwoord op kwellende vragen.’ Maar de meest kwellende vragen verdragen geen afsluiting met een antwoord. Wie ben ik? Wat betekent vergankelijkheid als het gaat om mijn ouders, mijn kinderen, mij zelf? Zulke vragen keren terug na elk antwoord. Ze zijn sterker dan antwoorden.
In mijn bestaan tonen deze vragen een laag die dieper gaat. Ze laten een onmacht zien die niet is uit te wissen, een onmacht die bij waardig menszijn hoort.
Geeft religie aanknopingspunten voor het omgaan met leegte die haar intact houdt en respecteert? Zou de kracht van religie kunnen liggen in verlossende vragen bij knellende antwoorden?

Thom Geurts is theoloog, lerarenopleider en onderzoeker bij de Hogeschool Inholland. Hij richt zich op de verhouding van religie en laatmoderne samenlevingen. Aan de Islamitische Universiteit Amsterdam doceert hij ‘Wereldgodsdiensten, moderniteit en dialoog’.

Voor opgave en verdere informatie zie: ‘Lef om met lege handen te staan’

Agenda