Vacature predikant

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar

zoekt een vrijzinnig predikant of proponent die het Remonstrants gedachtengoed een welwillend hart toedraagt.

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar zoekt een nieuwe predikant. Het gaat om een benoeming voor 0,4 fte. De gemeente telt ongeveer 100 leden, vrienden en belangstellenden, waarvan ruim een derde vrijwilligerswerk doet in de kerk.

Wij zijn een levendige gemeente met zondagsdiensten, twee gespreksgroepen en voor- en najaarslezingen. Deze lezingen trekken veel bezoekers, ook van buiten de kerk. Twee keer per maand wordt in onze kerk een stiltemeditatie gehouden. Elk jaar organiseren we een zogenaamde Buitendag. De predikant gaat eens in de maand voor, en ook op bijzondere dagen als Kerst en Pasen. Op de derde zondag van de maand vinden ‘Op Adem Komen ‘-diensten plaats met wisselende voorgangers. Deze diensten hebben een meer meditatief karakter en worden ondersteund door een koor.

Wij zijn aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.

De kerkenraad werkt volgens het model kerkenraad met werkgroepen.

Wij zoeken een Remonstrantse predikant die:

. de gemeente enthousiast kan meenemen naar een bestendige toekomst,

. het Remonstrantse gedachtegoed eigentijds kan vormgeven,

. de gemeente weet te inspireren tijdens de zondagsdienst, verhalen kan vertellen die 

   perspectief bieden op geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd,

. zich in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers.

Een kerkordelijk gesprek is onderdeel van de procedure.

In verband met de kleine formatie van 0,4 fte willen we in gezamenlijk overleg tot een pakket van werkzaamheden komen.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: alkmaar.remonstranten.nl

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de traktementsregeling voor predikanten.

Sollicitaties ontvangen wij graag voor 15 juni 2023. Wilt U deze sturen aan de secretaris van de kerkenraad dhr. Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar (f.vanderveen@upcmail.nl). Voor inlichtingen kunt u terecht bij mw. Annemieke van Lon tel. 06 30948449, of jmavanlon@gmail.com