Vacature predikant

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar
zoekt een vrijzinnig predikant m/v voor 0,4 fte

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar zoekt een vrijzinnig predikant die het Remonstrants
gedachtengoed een welwillend hart toedraagt. Het gaat om een benoeming voor 0,4 fte. De
gemeente telt ongeveer 100 leden, vrienden en belangstellenden, waarvan ruim een derde
vrijwilligerswerk doet in de kerk.
Wij zijn een levendige gemeente met zondagsdiensten, twee gespreksgroepen en voor- en
najaarslezingen. Deze lezingen trekken veel bezoekers, ook van buiten de kerk. Eens per
maand wordt in onze kerk een stiltemeditatie gehouden. Elk jaar organiseren we een
zogenaamde Buitendag. De predikant gaat eens in de maand voor, en ook op bijzondere
dagen als Kerst en Pasen. Op de derde zondag van de maand vinden ‘Op Adem Komen ‘-
diensten plaats met wisselende voorgangers. Deze diensten hebben een meer meditatief
karakter en worden ondersteund door een koor.
Wij zoeken een vrijzinnig predikant die:
. de gemeente enthousiast kan meenemen naar een bestendige toekomst,
. het Remonstrantse gedachtegoed eigentijds kan vormgeven,
. de gemeente weet te inspireren tijdens de zondagsdienst, verhalen kan vertellen die
perspectief bieden op geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd,
. zich in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers.
Een kerkordelijk gesprek is onderdeel van de procedure.
In verband met de kleine formatie van 0,4 fte willen we in gezamenlijk overleg tot een
pakket van werkzaamheden komen.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: alkmaar.remonstranten.nl
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de traktementsregeling voor
predikanten.
Sollicitaties ontvangen wij graag voor 1 augustus 2023. Wilt U deze sturen aan de secretaris
van de kerkenraad dhr. Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar
(f.vanderveen@upcmail.nl). Voor inlichtingen kunt u terecht bij mw. Annemieke van Lon tel.
06 30948449, of jmavanlon@gmail.com