Stiltemeditatie

Iedere eerste en derde woensdag van de maand wordt in onze Remonstrantse kerk om 19.30 uur een stiltemeditatie gehouden. De meditatie wordt de derde woensdag van de maand ingeleid door de predikant van de gemeente, Gerdienke Ubels.

Om half acht geeft zij een korte inleiding. Na de stilte van een half uur wordt voor wie dat wil een kop thee geschonken. De meditatie vindt plaats in een kleine kring. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De eerste woensdag van de maand is Gerdienke Ubels niet aanwezig. Dan spreekt iemand anders enkele inleidende woorden.

Om werkelijk stil te zijn is niet gemakkelijk. Je kunt het leren. Het is loskomen van de dingen die je bezighouden. Het is niet hetzelfde als niet-spreken.

Hoe stilte wordt ervaren is voor ieder mens verschillend. Stilte ervaren brengt je naar een plaats in jezelf, naar een stille plek waar nog geen moeten is, geen dadendrang, waar de glimlach woont. Het kan een plaats zijn waar je afstand neemt van felle emoties, waar je God ontmoet of de ruimte betreedt tussen jou en God, of alleen maar leegte ervaart. Die glimlach draag je mee het leven in.