Startzondag, met een verrassende insteek, 8 september

Thema in deze dienst – op 8 september a.s. – geleid door onze eigen predikant zal zijn: “Waar ik mij thuis voel”, na een vakantieperiode een aansprekend thema.

Deze dienst kent ook een intermezzo, dat ons „dicht bij huis‟ kan brengen. Ons gemeentelid Frans van Hoeken, architect in ruste, heeft een stadsbeeld getekend van Alkmaar. Ruim 50 aquarellen van kerken en gebouwen maakte hij gedurende de tweede helft van de 20ste en aan het begin van de 21ste eeuw. Hiermee droeg hij bij aan geschiedschrijving van de stad.

Frans zal ons met vier ervan in contact brengen, al vertellend over de gedachten die hij aan elk werk koppelde. Waarna de dienst zich zal voortzetten, als gebruikelijk.

Aan de wanden van de kerkzaal zult u op 8 september een aanvullende expositie aantreffen van een deel van het werk van Frans. Neemt u vooral de tijd ze van dichtbij te gaan bekijken. De schetsen zijn gecombineerd met teksten. Eigen teksten of teksten die hem inspireerden.

Thea Cleton