Start gesprekskring ‘De Bergrede en nu?’ 6 november 2019

Gesprekskring: ‘De Bergrede en nu?’

Start van de nieuwe gesprekskring is op woensdag 6 november om 15.30 uur in de Tuinkamer bij de kerk, Fnidsen 33. Ook wie op een later moment wil meedoen is welkom.

Karel Eykman heeft onlangs een boek geschreven ‘Vrij als de vogels‘ met korte verhalen om de Bergrede dichter bij kinderen en mensen van nu te brengen. Zijn boek kan een insteek zijn om zelf eens naar de Bergrede te kijken. Daarover is al veel geschreven, maar nu in dit heel toegankelijke boekje. Welke betekenis heeft deze toespraak in het Matteüsevangelie voor ons? Het startpunt zijn de verhaaltjes van Karel Eykman.
Tijd: nog ter bespreking. Gewoonlijk de derde woensdag van de maand om 15.30 uur. Plaats: in de Tuinkamer bij de kerk. Informatie en opgave: bij de predikant ds. P. Korbee tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl.