Oecumenische dienst 26 mei: bij het kampvuur

Bij het kampvuur
Oecumenische dienst 26 mei.

Bij een kampvuur kunnen de mooiste verhalen boven komen.
Verhalen die ergens over gáán,
over hoe je in het leven staat,
over wat je raakt en gaande houdt
over wat je hebt meegemaakt en hoe dat je heeft gevormd.

Bij een kampvuur
kun je ontroerd, bemoedigd en bezield raken
door elkaars verhalen
en groeit verbondenheid en vriendschap.

De oecumenische dienst van 26 mei
is als een kampvuur, waar we verhalen delen
die gaan over het vuur dat in ons brandt
en dat ons ten diepste maakt tot broers en zussen
in Christus, aangevuurd door zijn Geest.

We zullen luisteren, vertellen, delen
en zingen, zo verschillend als we zijn.

We hopen dat velen zullen aanschuiven om mee te doen!

De dienst is op zondag 26 mei, aanvang 10.30 uur,
en vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20 te Alkmaar.

Hartelijke groet namens de voorbereiders:
Jan Zwart (Apostolisch Genootschap)
Kees Olie (Protestantse Gemeente Alkmaar)
Erna Peijnenburg (Oudkatholieke parochie Alkmaar)
Hans Schipper (Apostolisch Genootschap)


In het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Alkmaar
staat op de glazen deuren die toegang geven
tot de zaal van de samenkomst, dit gedicht geschreven:


Bij het kampvuur
(een gedicht van Paulo Coelho)

Wanneer ik bij het vuur zit
praat ik met mijn vrienden en vriendinnen.
En ik denk: waarom zeg ik zoveel,
als ik zo vaak niet in staat ben
om mijn woorden in daden om te zetten.
Mijn hart antwoordt:
wanneer je in het openbaar je ideeën verkondigt,
zul je ook moeten proberen ernaar te leven.
En omdat ik denk dat ik ben wat ik verkondig,
verander ik uiteindelijk in wat ik zeg.