Najaarslezingen 2018

Markus

Het eerste ons bekende evangelie

Op de zaterdagen 27 oktoberen 17 november worden in de Remonstrantse kerk twee inleidingen gegeven op het Markusevangelie. Dit evangelie is naar alle waarschijnlijkheid het oudste van de evangeliën die we in de Bijbel vinden. Het is ook het meest beknopte.  Belangrijke bijbelgedeelten, zoals de bergrede, het onze vader, de kerstverhalen ontbreken hier. Wat is dan de eigen aard van dit evangelie?

Wie het evangelie snel doorleest wordt getroffen door de manier waarop Jezus van Nazareth wordt getekend In de eerste hoofdstukken is hij vooral een uitdrijver van boze geesten. Deze kracht is wat hij aan zijn leerlingen meegeeft. Maar is voor ons deze beschrijving niet als een inkijkje in een vreemde wereld? We zijn erg geneigd de Jezusfiguur ons voor te stellen als iemand die ons heel vertrouwd is, als een broeder. Is dit wel terecht?

Deze vraag hield ook Markus bezig. Wie is deze Jezus? Hij geeft daarop antwoorden. Tegelijkertijd wil hij deze ook weer geheim houden. Spreken deze antwoorden ons nog aan? Het taalgebruik is zo anders geworden. Onze generatie is doordrongen van rationaliteit. Grote denkers probeerden in de afgelopen eeuw de mythologische taal van het evangelieverhaal af te pellen. Dan zou je de werkelijke boodschap van het evangelie horen. Dit gebeurde juist in vrijzinnige kring. Maar is deze mythologische taal niet juist de toegangspoort om te begrijpen wie Jezus was?

Over deze vragen gaan de twee inleidingen van de najaarslezingen. Zij worden gegeven door de predikant van de Remonstrantse gemeente, ds Pieter Korbee. Hij zal daarbij teksten uit het Markusevangelie gebruiken.

De eerste inleiding zal vooral ingaan op de eerste helft van het evangelie. De tweede inleiding op wat we het lijdensverhaal zijn gaan noemen.

Tijd:                10.30 – 12.00 uur (incl. koffiepauze)

Plaats:             Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37,  1811 ND Alkmaar

Opgave:          Thea Suman-Cleton, e-mail: theasuman@outlook.com