Najaarslezingen 2017

Wie zijn zij toch, deze remonstranten?
Een minicursus

Op zaterdagochtend 28 oktober en 11 november geeft onze predikant Pieter Korbee een korte cursus over de geschiedenis van de remonstranten. Met name wordt op twee perioden uit hun bestaan ingegaan. Op hun ontstaansperiode en op de latere bloeiperiode waarin moderne inzichten grote veranderingen teweeg brachten.

Waarom gaat het bij remonstranten? Waarom vormen zij nog steeds een afzonderlijk kerkgenootschap? Hadden zij niet allang moeten opgaan in één grote protestantse kerk? Soms zijn er redenen, maar ook toevalligheden waardoor een traditie verder gaat, ook door moeilijke tijden heen, waardoor zij verandert en plotseling weer opbloeit. Zou de titel ‘Waartoe remonstranten?’ daarom niet beter zijn? Wat willen zij? Wat willen wij? Wat hebben wij te bieden?

De remonstrantse geloofsgemeenschap is ontstaan door een conflict binnen de grote protestantse kerk in het begin van de zeventiende eeuw. Ze waren niet ‘precies’, zo luidde het verwijt. Tijdens dit conflict deden zij een beroep op de overheid om rust te scheppen bij de kerkelijke onenigheid. Zo’n appèlschrift heette een remonstrantie. Vandaar de naam.

Verzet tegen strikte geloofsopvattingen kenmerkt de Remonstranten nog steeds. Geloof wordt in woorden uitgedrukt. Hoe die woorden zijn kan verschillen van tijd tot tijd en van mens tot mens. Ooit zijn ze daarom de kerk uitgezet, ook in Alkmaar.

Vanzelfsprekend spelen er nu andere vragen dan toen. Maar de visie van een open godsbeeld en de vrijheid om zelf het geloof te kunnen verwoorden zijn blijvende noties. De invulling daarvan is vandaag wel een andere.

Datum:
 zaterdagochtend 28 oktober en 11 november 2017
Tijd:
 10.30 – 12.00 uur (incl. koffiepauze)
Plaats: Remonstrantse kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Opgave: alkmaar.remonstranten@gmail.com of Pauline van Veen tel. 072 – 5110868