Gesprekskringen

Gesprekskring ´Dichters aan het woord´ 

Op elke bijeenkomst worden enkele gedichten gelezen. Zij vormen de leidraad om ook eigen ervaringen in te brengen. Daarin wordt verdieping en stilte gezocht.

Tot nog toe is onder meer poëzie gelezen van Bette Westera, Ida Gerhardt, Rutger Kopland, Vasalis, Joan Helen Zéguers. Deze opzet maakt het mogelijk dat belangstellenden ook later in het jaar mee kunnen gaan doen.rob-kaptein-koraal-1
Het thema waarover in de groep wordt gesproken betreft de eenvoudige vraag:  ‘Hoe gaat het met ieder van ons?’

De gespreksgroep komt één maal per maand samen op een woensdagmorgen.
Tijd: woensdag van 10.30 – 12.00 uur, één keer in de maand,
komende data: 22 febr, 22 mrt, 19 apr, 24 mei, 14 juni, 13 sept 2017
Plaats: Noorderkade 305, 1823 CJ Alkmaar. Gastvrouw Jet Vlieg, tel 072-5121508.

Informatie en opgave: bij onze predikant ds P. Korbee,
tel 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl .

 

Gesprekskring ‘Onderweg’

 In deze gesprekskring worden meestal kleinere boekjes besproken.
Het gaat om teksten waarin ons engagement met mens, wereld en aarde de kern vormt.
adrem-special-boekDe gekozen teksten betreffen bijbelse en vrijzinnige thema’s.
In de kring wordt met aandacht naar elkaars opvattingen geluisterd.

Tijdens het seizoen 2016 – 2017 wordt het boekje Remonstrantse preken gelezen. Het draagt de ondertitel: ‘En wat wij eraan hebben om iets vrijer te worden’.

Tijd: gewoonlijk elke 3e maandag van de maand, van 20 – 22 uur.

Plaats: beurtelings bij een van de deelnemers thuis.

Informatie en opgave: Albert Andriesse, e-mail: a.h.andriesse@planet.nl of bij onze predikant ds P. Korbee

tel 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl