Gesprekskringen

Gesprekskring: ‘Onderweg’

In deze gesprekskring worden meestal kleinere boekjes besproken. Het gaat om teksten waarin ons engagement met mens, wereld en aarde de kern vormt. De gekozen teksten betreffen bijbelse en vrijzinnige thema’s. In de kring wordt met aandacht geluisterd naar elkaars opvattingen.Het komende jaar richt de kring zich op de betekenis en de actualiteit die het werk van Martin Buber (1878 – 1965) nog steeds hebben. Het boek van Theo Witvliet, Kwaliteit van leven wordt gelezen. De ondertitel van het boek luidt: Het humanisme van Martin Buber.

De eerste bijeenkomst van de gesprekskring is in het nieuwe seizoen is op maandag 17 september om 20.00 uur bij Pauline van Veen in Heiloo (tel. 072-5824523).

Tijd: gewoonlijk elke 3e maandag van de maand, van 20 – 22 uur.
Plaats: beurtelings bij een van de deelnemers thuis.
Informatie en opgave: bij onze predikant ds. P. Korbee
tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl.

 

Gesprekskring: ‘Van luisteren naar doen?’

De wereld om ons heen verandert razend snel. We maken ons druk over de veranderingen in het klimaat, de milieubelasting door fossiele grondstoffen, de ongelijkheid tussen mensen, de nieuwe technieken en de veranderde normen en waarden. In deze drukke tijd is er weinig ruimte en tijd voor bezinning. In deze gespreksgroep willen we met elkaar in gesprek gaan over een levenscultuur waarin we waarden delen en we bewust en aandachtig in het leven te staan. Een levenscultuur die elk mens kansen geeft op een goed leven, ook in een sterk veranderende samenleving.

Natuurlijk vinden we als individu en als kleine groep geen oplossing voor de alle hedendaagse problemen. Wel willen we met elkaar in gesprek gaan om na te denken hoe je zelf een begin kan maken voor een verschil.

We doen dit aan de hand van actuele thema’s en artikelen uit kranten. De deelnemers kunnen zelf gespreksonderwerpen voorstellen. Ook boeken of

TV programma’s kunnen als handleiding dienen.

Het onderwerp dat de komende maanden onze aandacht heeft is de ongelijkheid in onze maatschappij.

Tijd: gewoonlijk de tweede dinsdagavond van de maand, van 19.30 – 21.30 uur
Start dinsdag 9 oktober 2018
Plaats: Tuinkamer, Fnidsen 33, Alkmaar.
Informatie en opgave: Maarten van der Wal (wal2000@xs4all.nl) of Annemieke van Lon (jmavanlon@gmail.com)

 

Gesprekskring: ‘Overwegen en dichten’

Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe gesprekskring gestart. Tot dit jaar was er een gesprekskring waarin op de bijeenkomsten enkele gedichten werden gelezen en besproken. Zij waren een aanleiding om eigen ervaringen in te brengen.  Nu is opnieuw de vraag gesteld of een dergelijke kring opgestart kan worden. Maar nu ook met de mogelijkheid om de overwegingen die op zondag gehouden zijn te bespreken. Indien hiervoor belangstelling is – de groep moet toch uit tenminste 6 deelnemers bestaan – kan worden overlegd over data, tijdstip en plaats.

 

Informatie en opgave: bij de predikant ds. P. Korbee
tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl.