Gesprekskringen

Gesprekskring ´Dichters aan het woord´ 

Op elke bijeenkomst worden enkele gedichten gelezen. Zij vormen de leidraad om ook eigen ervaringen in te brengen. Daarin wordt verdieping en stilte gezocht.

Tot nog toe is onder meer poëzie gelezen van Bette Westera, Ida Gerhardt, Rutger Kopland, Vasalis, Joan Helen Zéguers. Deze opzet maakt het mogelijk dat belangstellenden ook later in het jaar mee kunnen gaan doen.rob-kaptein-koraal-1
Het thema waarover in de groep wordt gesproken betreft de eenvoudige vraag:  ‘Hoe gaat het met ieder van ons?’

De gespreksgroep komt één maal per maand samen op een woensdagmorgen.
Tijd: woensdag van 10.30 – 12.00 uur, één keer in de maand,
komende data: 21 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni 2018
Plaats: Noorderkade 305, 1823 CJ Alkmaar. Gastvrouw Jet Vlieg.

Informatie en opgave: bij onze predikant ds P. Korbee,
tel 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl .

 

Gesprekskring ‘Onderweg’

 In deze gesprekskring worden meestal kleinere boekjes besproken.
Het gaat om teksten waarin ons engagement met mens, wereld en aarde de kern vormt.
adrem-special-boekDe gekozen teksten betreffen bijbelse en vrijzinnige thema’s.
In de kring wordt met aandacht naar elkaars opvattingen geluisterd.

Tijdens het seizoen 2017 – 2018 wordt het boekje De ene voet voor de andere gelezen. Dit boekje is een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk. Het bevat meditaties en gebeden voor de veertigdagentijd en Pasen. In het voorjaar van 2018 beraadt de groep zich op het lezen van een nieuwe boek.

Tijd: gewoonlijk elke 3e maandag van de maand, van 20 – 22 uur.

Plaats: beurtelings bij een van de deelnemers thuis.

Informatie en opgave: Albert Andriesse, e-mail: a.h.andriesse@planet.nl of bij onze predikant ds P. Korbee

tel 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl

 

Gesprekskring ‘maatschappelijke vragen’.

In december 2018 is een nieuwe gesprekskring gevormd. In de kring worden ethische en maatschappelijke vragen behandeld. Eén van de deelnemers heeft meegewerkt aan het schrijven van een paper waarin de oproep van de apostel Paulus centraal staat. ‘Dien elkaar in liefde.’ Wat betekent dit nu? Staan we in onze maatschappij nog niet heel ver af van deze oproep. Welke zijn onze waarden? Kun je van remonstrantse waarden spreken? Welke zijn deze?

De gesprekskring komt één keer in de zes weken bijeen in de tuinkamer bij de kerk.
Inlichtingen bij de predikant ds P. Korbee, tel 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl