Films

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de vertoning van de laatste film vervallen.
Een serie films voor 2021 is niet voorbereid

 

Films 2020

In samenwerking met de Lutherse en de Doopsgezinde gemeente worden in de winter en het vroege voorjaar van 2020 drie films vertoond. Zij worden ingeleid door één van de predikanten.
Plaats: Eén van de zalen van de Doopsgezinde kerk, Koningsweg 12 te Alkmaar. Aanvangstijd telkens 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

 

Mary Magdalene(2018)

Regie Garth Davis
Dinsdag 21 januari 2020

Wij kennen Maria uit Magdala als een van de vrouwen die het graf van Jezus bezoeken en dan merkt  dat het graf leeg is. Deze Maria is één van de vrouwen die Jezus gevolgd is uit Galilea naar Jeruzalem. In de evangelieverhalen speelt zij verder nauwelijks een rol. De aandacht van de film is op deze vrouw gericht. De filmmaker ziet haar in het centrum van de groep rondom Jezus van Nazareth staan. Zij is degene die vergeving werkelijk in de praktijk weet te brengen. Misschien is de film daardoor wat braaf geworden, plechtstatig zelfs, zoals een van de recensenten opmerkt. Maar de film laat wel zien dat de groep mensen rondom Jezus kleurrijker was dan wij zo vaak voor ogen hebben en niet uitsluitend uit mannen bestond.

De film wordt ingeleid door ds Yvonne Bos, predikant van de evangelisch-lutherse gemeente.

 

Vision,
het leven van Hildegard von Bingen
(2009)

Regie Margarethe van Trotta
Dinsdag 18 februari 2020

De Duitse ondertitel: “Aus dem Leben der Hildegard von Bingen”, dekt de lading eigenlijk beter, want de film gaat niet over het hele leven van Hildegard, maar over een selectie daaruit. De regisseur richt haar aandacht op de intermenselijke relaties, de afgunst, nijd en vooral op de manier waarop de kerkelijke macht werkte in het leven van Hildegard.
Hildegard von Bingen is één van de meest inspirerende geesten van de middeleeuwen. Zij was een zeer intelligente vrouw, componist, wetenschapper, dokter, schrijver, poëet, mysticus en diplomaat.
Al op haar achtste jaar werd zij overgedragen aan de zorg van een kluizenares, Jutta von Spanheim. Jutta ontdekte de bijzondere gaven van Hildegard. Toen zij stierf nam Hildegard de leiding van het vrouwenklooster over.
De film gaat over haar visioenen. Aanvankelijk waren de kerkelijke autoriteiten sceptisch daarover. Van de Paus kreeg ze echter toestemming om ze te publiceren. Dit was een keerpunt in haar leven.

De film wordt ingeleid door ds Louise Pondman-de Wilde, predikant van de doopsgezinde gemeente.

 

God only knows (2019) – (vervallen)
Nederlandse speelfilm (2019) van Mijke de Jong.
Dinsdag 24 maart 2020

De film speelt tijdens de paasperiode, van Witte Donderdag tot Pasen. De relatie van twee zussen en een broer wordt belicht. Het gaat niet goed met de broer, overspannen. De beide zussen weten zich verantwoordelijk. De ene zus wil haar broer tegen zichzelf in bescherming nemen, de andere zus wil veel meer afstand houden. Hoe help je iemand die je zo na staat? Oude gezinspatronen spelen op.  Hoe kun je dan echt hulp bieden? Zijn de zussen daartoe wel in staat nu ze zo gevangen zijn in de gezinspatronen waarin ze zijn opgegroeid?

De broer trekt zich het lot van de wereld aan. Maar hoe kun je de wereld redden als je zelfs in de kleine kring van de familie de vrede niet kunt bewaren?

De film wordt ingeleid door ds Pieter Korbee, predikant van de remonstrantse gemeente.