18 mei 2021

Over de kracht die mensen in beweging zet #Pinksteren

Geschreven door Laura van Asselt

Als in een tekenfilmpje maakt het prachtige beeldverhaal van Pinksteren duidelijk wat de Schrift met ‘geest’ bedoelt. De bijbelse geest is een kracht die als een geweldige wind over mensen komt en hen in beweging zet. Het voelt als een vurige bezieling waar mensen vol van zijn en warm van worden.

Geestkracht geeft misschien nog het beste de betekenis weer van het Hebreeuwse woord roeach of het Griekse pneuma. Velen ervaren het Pinksterfeest als het feest van de inspiratie. En daarmee is het een feest waar mensen wat mee kunnen, dat ze begrijpen omdat we nu meer dan ooit merken dat  inspiratie en vooral geestkracht de drijfveer van ons leven zijn, de motor van ons bestaan.

Kracht die in beweging zet

Roeach betekent (op zijn minst) twee dingen: (hevige) wind als gewoon natuurverschijnsel, en de (heftige) adem van levende wezens als uiting van hun levenskracht. Bij beide gaat het niet zozeer om het letterlijk gegeven van de wind en de adem maar vooral om de krachtige beweging die daarin voelbaar wordt.

Het is een kracht die mensen in beweging zet, figuurlijk dan. Het gaat om geestkracht: als je de geest krijgt, ervaar je gedrevenheid of bewogenheid die je bezielt, inspireert en voortduwt. De kracht die mensen nodig hebben om het (wat dat ook moge zijn) vol te houden en door te gaan.

Aangesproken door een stem

De bijbel grossiert in verhalen over mensen die geraakt worden, die de geest krijgen, die bezield worden, die geroepen worden. Die verhalen maken stuk voor stuk duidelijk dat het gaat om momenten dat mensen zich op wat voor manier dan ook aangesproken weten, door een stem die ze niet horen maar wel als inspirerend ervaren en voor hen bestemd. Die momenten kent iedereen en ze worden, afhankelijk van ieders religieuze achtergrond, geduid als de stem van God of als bezieling die je simpelweg overkomt.

Door wat of wie kan dan niet worden benoemd. En dat is ook helemaal niet erg. Veel belangrijker is het wat je ermee doet. De bijbel schrijft die geestkracht makkelijker aan een persoonlijke God toe dan wij vanuit onze vrijzinnige terughoudendheid zullen doen. Tenzij wij het woord ‘god’ als beeldspraak durven zien voor het onuitsprekelijke geheim van leven en liefde. En dat wij ons bewust worden in geestkracht. Ik wens ons allemaal veel geestkrachtige momenten toe.

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

Laura is predikant van de remonstrantse gemeente in Leiden.

Gerelateerd