19 augustus 2019

Aquarellen van Alkmaar op Nieuwjaarswensen van Frans van Hoeken

Geschreven door Pieter Korbee

Ieder jaar tekent Frans van Hoeken een kerstkaart. Voor familie, vrienden, bekenden en onbekenden. Om elkaar een goede Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. De eerste kaarten stammen uit de jaren zestig. Aanvankelijk gebruikte hij beelden van het Laakkwartier in Den Haag. Daar heeft hij na een brand een kerk herbouwd. Maar al spoedig werd de binnenstad van Alkmaar zijn inspiratiebron. Hier tekent hij de bruggen, het water, en vooral – hij is immers architect – gebouwen, gevels, daken en kerken. hun exterieur en steeds meer de binnenruimte. In 2016 verschijnt van deze kaarten een boekje Stadsbeeld Kaarten 1963 – 2015. Het boekje is bij hem verkrijgbaar.

Wie dit boekje doorbladert en de tekeningen bekijkt ziet dat Frans van Hoeken ons niet alleen een gelukkig Nieuwjaar wil toewensen. Hij wil ons ook de schoonheid van de stad laten zien met zijn monumenten. Vaak in de winter, in het donker. Hij wil vastleggen wat verloren gaat: de Dominicuskerk op de Laat en de Art-Decokerk op de Oudegracht met de schitterende glas-in-lood ramen. Soms tekent hij eenvoudige tafereeltjes, de 8 oktoberoptocht in de regen op de Laak, de Nieuwjaarsduik in zee op het strand bij Egmond. Maar bovenal wil hij iets van zijn gevoelen laten zien over het licht dat in de duisternis schijnt; en over het voortschrijden van de tijd: “Als wij elkaar vasthouden dan wordt negentien zeven en tachtig een goed jaar!”

De kerstwens van 2017 wordt gesierd door het interieur van de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen. Dit is een aanleiding om iets van zijn werk in deze kerk te laten zien. De komende tijd worden er tekeningen en aquarellen van hem tentoongesteld. Bovendien zal Frans in de kerkdienst van 8 september een toelichting geven bij vier van de tekeningen. Thema van deze viering: “Waar ik mij thuis voel”. De dienst begint om 10.15 uur. Fnidsen 33 – 37, Alkmaar.

 

 

Gerelateerd