16 december 2020

Bericht vanuit de kerkenraad – vervallen van de kerkdiensten

Geschreven door Pieter Korbee

Aan de leden, vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Beste allemaal,

Helaas moet ik u het volgende bericht doorgeven:

Op dringend advies van de landelijke organisatie van de Remonstranten (CoZa) en eerder van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten om alle kerkdiensten tot 19 januari 2021 i.v.m. de lockdown te annuleren. Het betekent jammer genoeg ook dat de eerder aangekondigde kerstvieringen (in de Flitsen en op de kerstkaart) komen te vervallen.

Gelukkig zijn er een aantal alternatieven:

  • Van de geplande dienst voor kerstochtend 25 december wordt een video-opname gemaakt. U kunt op die manier op 1e kerstdag tóch de dienst meemaken via YouTube op de computer, tablet, iPad of telefoon.
  • Om de video te kunnen bekijken gaat u naar YouTube en zoekt op “kerstviering fnidsen”. U vindt de video dan op ons YouTube-kanaal Remonstranten Alkmaar, vanaf kerstavond om 20.00 uur. Op dat tijdstip vindt u hier een link die u bij de kerstviering brengt.
  • Het is een kerstviering  zonder kerkgangers. Voorganger is ds. Pieter Korbee. Er zal gezongen worden door een klein koor van vier personen.
  • Daarnaast zijn we druk bezig met de Kerkomroep. Als dat voor elkaar is, zullen we u laten weten hoe u een kerkdienst kunt beluisteren (dit is dus alléén luisteren, geen video).
  • Kijk ook regelmatig op de website van de landelijke remonstranten: remonstranten.nl. Daar kunt u allerlei informatie vinden over diensten die op andere plaatsen in het land gehouden worden (kijk bij ´Live streams´).
  • U kunt ook online-kerkdiensten vinden van remonstrantse gemeenten via kerkdienstgemist.nl 

Op 24 december 20.00 uur is er het ‘Live virtueel kerstfeest: Voor iedereen plaats!’.

Als alternatief kunt u op Eerste Kerstdag ook kijken naar een digitale kerstochtenddienst vanuit de Geertekerk in Utrecht met ds. Marthe de Vries. U kunt zelf het moment van kijken bepalen. Deze dienst is te vinden op het YouTube-kanaal van de Remonstranten

 

Het afscheid van Pieter Korbee:

U begrijpt, dat het geplande afscheid van Pieter Korbee op zondag 10 januari a.s. jammer genoeg niet door kan gaan. Op dit moment kijken we naar een andere zondag, bijv. eind januari, in de hoop dat de lockdown dan z’n werk heeft gedaan en er weer ‘normale’ bijeenkomsten mogelijk zijn. Vanzelfsprekend houden we u ook hiervan op de hoogte.

 

Het is een moeilijke en moeizame tijd voor velen van ons. Het wordt weer stil in en om ons heen. Soms is dat prettig, maar veel vaker zal het een opgave zijn voor u en uw naasten.

Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het alstublieft weten aan Pieter Korbee of een van de kerkenraadsleden.

We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds in het nieuwe jaar.

Namens de kerkenraad,

Pauline van Veen

Gerelateerd