6 juli 2020

Bericht van de kerkenraad: protocol kerkdiensten

Geschreven door Bram Luttmer
De kerkenraad is in overleg over de maatregelen die genomen moeten worden vanwege de lockdown die deze week zo vlak voor het kerstfeest is ingegaan.

 

Nu er vanaf 1 juli meer mensen in de kerk mogen komen is er hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te regelen, zodat u de kerkdiensten weer kunt bijwonen. Wel blijft het advies van kracht: mocht u aarzelen of het voor u verstandig is een dienst bij te wonen, blijf dan thuis.

Zoals eerder werd aangekondigd, zal Pieter Korbee op 12 juli voorgaan. Heel fijn dat we weer naar de kerk kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten, al zal dat op 1,5 meter afstand moeten.

PROTOCOL Kerkdiensten Remonstrantse Gemeente Alkmaar

Aanmelden

Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bijwonen, moet u zich van tevoren aanmelden bij Pauline van Veen. Bij voorkeur per mail op de vrijdag of zaterdag tot 18.00 uur, voorafgaand aan de zondagse dienst. Graag daarbij het aantal personen doorgeven (mensen uit één gezin mogen naast elkaar zitten). Ook graag doorgeven als u gebruik maakt van de ringleiding – dan zorgen we ervoor dat u een plaats krijgt in het midden van de kerk. Mail: pauline.vanveen@xs4all.nl (of telefoon 072- 5110868).

Fietsers/voetgangers

Komt u met de fiets, ga dan a.u.b. via het Jan Blindplein (t.b.v. éénrichtingsverkeer). Als onze fietsenstalling vol is, dan is er ook nog een mogelijkheid om uw fiets te plaatsen in het fietsenrek op het Verdronkenoord 44 voor buurthuis De Eenhoorn.

Voetgangers gaan naar binnen via de poort aan het Fnidsen (de hoofdingang).

Fietsers gaan via het Jan Blindplein en de fietsenstalling naar binnen via de nooduitgang – de deur staat open.

Géén binnenkomst mogelijk via Fnidsen 33 en de Tuinkamer.

Bij beide ingangen/uitgangen staat een flesje gel.

Jassen

Uw jas neemt u mee en hangt deze over de lege stoel voor u of legt u in de bank naast u.

Looproute bij binnenkomst

Bij beide ingangen staan kerkenraadsleden die aanwijzingen geven over de looproute. Wij beginnen met de achterste stoelen en werken naar voren, daarna de banken.

Zitplaatsen

Op de stoel of kerkbankplaats waar een liedboek ligt, kunt u gaan zitten. Personen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. De voorste en achterste kerkbanken worden in V-vorm gebruikt.

Neuriën i.p.v. zingen

Er wordt niet gezongen, maar neuriën mag. De predikant geeft hiervoor aanwijzingen.

Na afloop van de dienst laat u het liedboek liggen op de stoel/bank waar u gezeten heeft.

Collectes

De collectezakken kunnen niet gebruikt worden. Collectegeld bij voorkeur overmaken op bankrekening:  NL30 INGB 0000 2336 38 of NL40 ABNA 0589 2257 58  t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar.

Ook zullen er collectebusjes staan als u liever contant geld geeft.

Looproute naar de uitgang

U gaat dezelfde route terug en dus door dezelfde ingang/uitgang zoals u gekomen bent. De kerkenraadsleden geven weer aanwijzingen. Wij werken nu van voren eerste rij stoelen naar achteren, daarna de banken.

Koffiedrinken is helaas (nog) niet mogelijk in deze omstandigheden.

In de toiletten vind u desinfecterende wipes, gel en papieren handdoekjes. Ook bij beide ingangen/uitgangen staat een flesje gel.

Namens de kerkenraad en onze predikant Pieter Korbee,

Met hartelijke groeten,

Pauline van Veen

voorzitter kerkenraad

Gerelateerd