Viering Witte Donderdag

Datum 6 april 2023
Tijd 19:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Voorganger is ds. I Leng Tan. Zij is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep „De Grote Kerk door de week‟ in Haarlem.

Er zal een maaltijdviering plaatsvinden.

Agenda