Viering met ds. Joep de Valk

Datum 27 juni 2021
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Ds. Joep de Valk was van 2013 tot september 2020 (vervroegd emeritaat) remonstrants predikant bij Vrijburg – het samenwerkingsverband van remonstranten en vrijzinnig protestanten in Amsterdam. Sinds 2000 heeft hij zich, naast theologie, vooral gericht op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering. Oorspronkelijk  technisch en bedrijfskundig opgeleid is hij op latere leeftijd theologie gaan studeren.

Agenda