Viering met ds. I Leng Tan

Datum 13 augustus 2023
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk

I Leng Tan is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote Kerk door de week” in Haarlem.

Agenda