Viering met ds. I L. Tan

Datum 5 december 2021
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Ds. I L. Tan is remonstrants predikant en woont in Haarlem. Ze is niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote Kerk door de week” in Haarlem.

Agenda