Viering met ds. Edith Plantier

Datum 28 mei 2023
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Ds. Edith Plantier was onze predikant van 1990-2003. Haar proefschrift had de titel: “Door de dood omvangen; Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat”. Na haar tijd in Alkmaar werkte ze bij het Schiphol-pastoraat en tot slot als pastor voor buitenlandse studenten. Nu zij met emeritaat is, doet zij divers vrijwilligerswerk. In 2019 verscheen haar boek over het studentenpastoraat in Amsterdam, en in 2012 over “kracht hervinden na de dood van dierbaren”.

Agenda