Viering met ds. Annegien Ochtman – de Boer

Datum 10 maart
Tijd 10:15 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Ds. Annegien Ochtman – de Boer is remonstrants predikant, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en rituelenbegeleider. Ze heeft een rituelenbureau „Ritualiter‟ en helpt mensen bij de vormgeving van rituelen.

Agenda