Terug naar humaniteit, Vrijheid en menselijkheid bij Spinoza

Datum 3 maart 2018
Tijd 10:30 - 13:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Lezing door Maarten van Buuren.
De lezing wordt gevolgd door eenvoudige lunch.

Werpt het denken van Spinoza licht op het thema van de humaniteit? In zijn boek over Spinoza tekent Maarten van Buuren vijf wegen die naar de vrijheid leiden. Eén daarvan betreft de samenwerking tussen mensen. Daarbij streven zij niet naar de ontplooiing van zoveel mogelijk macht voor zichzelf. Dit zou hun slechts schade toebrengen. Vrijheid wordt verworven door ontwikkeling van sociaal gedrag. Zulk gedrag stelt de mens in staat zijn levensdoel het best te verwezenlijken. Het garandeert veiligheid en voorspoed.
Spinoza ziet de rede als het vermogen zich sociaal te gedragen. Door de rede weet de mens zich te onttrekken aan conflicten, moord en doodslag. Door zich te verenigen leren mensen de vrede kennen met zichzelf en met elkaar.

Prof. dr. Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef onder meer: ‘Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid’. 

Agenda