Terug naar humaniteit, Kwaliteit van leven, het humanisme van Buber

Datum 17 februari 2018
Tijd 10:30 - 13:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Lezing door Theo Witvliet.
De lezing wordt gevolgd door een eenvoudige lunch.

Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het ‘ik’ veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering – boeken die wereldwijd generaties hebben bezield. In Kwaliteit van leven – het humanisme van Buber, inmiddels 2e druk, laat Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.

Prof. dr. Theo Witvliet is emeritus hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onder meer het onlangs verschenen boek over Martin Buber. 

Agenda