Terug naar humaniteit, Hersenwetenschap en de menselijke geest

Datum 17 maart 2018
Tijd 10:30 - 13:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 37, Alkmaar

Lezing door Marjan Slob.
De lezing wordt gevolgd door eenvoudige lunch

Hoe kan een mens zichzelf en zijn wonderlijke plek in de natuur begrijpen? Op dit moment zijn vooral de antwoorden die komen uit de hersenweten–schap populair. In haar lezing laat Marjan Slob zien wat er mooi en opwindend is aan de hersenwetenschap. Zij belicht ook waar deze aanpak stuit op de grenzen van haar kunnen. Zij betoogt dat de ‘subjectieve’ taal van filosofen en literatoren onontkoombaar blijft. Ook als je uitgaat van een volledig materieel mensbeeld.
Marjan Slob doet een oproep om de manieren van kijken van biowetenschap en geesteswetenschap slim te combineren. Zij denkt dat klassieke vraagstukken rond vrije wil, beslissen, bewustzijn, en het zelf, dan een spannende twist kunnen krijgen.

Marjan Slob is schrijver en filosoof. Met ‘Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest’ won zij de Socrates–beker. Om de week heeft ze een column in de Volkskrant. www.marjanslob.nl

Agenda