Start nieuwe gesprekskring ‘De Bergrede en nu?’

Datum 6 november 2019
Tijd 15:30 - 17:00 uur
Locatie Tuinkamer - Remonstrantse kerk
Entree
Fnidsen 33

Gesprekskring: ‘De Bergrede en nu?’

Start van de nieuwe gesprekskring is op woensdag 6 november in de Tuinkamer bij de kerk, Fnidsen 33.

Karel Eykman heeft onlangs een boek geschreven ‘Vrij als de vogels‘ met korte verhalen om de Bergrede dichter bij kinderen en mensen van nu te brengen. Zijn boek zou een insteek kunnen zijn om zelf eens naar de Bergrede te kijken. Daarover is al zo veel geschreven. Welke betekenis heeft deze toespraak in het Matteüsevangelie voor ons? Het startpunt echter zijn de verhaaltjes van Eykman.
Tijd: nog ter bespreking: gewoonlijk de derde woensdag van de maand om 15.30 uur. Plaats: vooralsnog in de Tuinkamer bij de kerk. Informatie en opgave: bij de predikant ds. P. Korbee tel. 06 301 936 26, e-mail: pkorbee@ziggo.nl.

Agenda