Samen Musiceren

Datum 23 juni 2016

g 030 Maandagavond 27 juni 20.00 uur

Iedereen die een muziek instrument bespeelt of van zingen houdt is uitgenodigd
 om op maan Maandagavond naar het  Fnidsen te komen om daar een spontaan orkest
 en koor te vormen

Agenda