Oecumenische viering in de Blije Mare

Datum 12 juni 2022
Tijd 10:00 uur
Locatie Blije Mare

Zondag 12 juni: de oecumenische viering We trekken naar de Blije Mare, Kajakstraat 60, voor de viering die die om 10.00 uur begint. Envoy Wim van Houten (Leger des Heils) en werkgroepleden zullen ons door de dienst leiden. De sterkte van de Geest….!! Dat is de oecumenische dienst die de feestweek van de eenheid afsluit. Zo verschillend als we zijn maakte het geloven in Jezus Christus ons tot broeders en zusters van elkaar. Ervaren hoe een ander geraakt is door de Geest werkt aanstekelijk! Dus welkom aan allen, van alle leeftijden, van alle kerken, en natuurlijk ook van buiten de kerken. Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar.

Agenda