Oecumenische dienst in de kerk van het Apostolisch Genootschap

Datum 26 mei
Tijd 10:30 uur
Locatie Apostolisch Genootschap

Voorgangers Jan Zwart en Erna Peijnenburg

Jan Zwart is voorganger van het Apostolisch Genootschap Alkmaar en Erna Peijnenburg is pastoor van de Oudkatholieke kerk Alkmaar.

Locatie Picassolaan 20, Alkmaar

(Er is op 26 mei dus geen viering in de remonstrantse kerk.)

Agenda