Kerkdienst Palmzondag met ds. Ferdinand van Melle

Datum 28 maart
Tijd 10:15 uur

Dr. F. (Ferdinand) van Melle was jarenlang gemeentepredikant (Westfriesland, Driebergen, Bergen NH) en 10 jaar gevangenispredikant, met name in Detentiecentra voor vreemdelingen-bewaring bij Schiphol. Hij woont met zijn vrouw, ds. Evelien van Melle, in Oudorp en gaat regelmatig voor (Cantatediensten Koogerkerk, Bergen, Bergen aan Zee, Alkmaar). In 2015 is hij gepromoveerd op een studie over Johanna Kuiper „Een gewaagd leven‟.

Het is nog niet bekend of op 28 maart al weer kerkdiensten met kerkgangers kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan kunt u deze dienst volgen via kerkomroep.nl of in de vorm van een video op ons YouTube-kanaal Remonstranten Alkmaar 

Agenda